Article header

Det handler om at flytte mennesker

Kurv

Kurv ()

BS & recepten på lykke

TV 2 : BS & recepten på lykke

Næsten en halv million danskere tager de såkaldte ’lykkepiller’. Hvordan kan det være, at så mange af os har det svært? Og hvordan kan vi blive bedre til at håndtere vores liv i en moderne tidsalder, hvor øget arbejdspres og stigende krav fra os selv og omgivelserne forårsager stress og mental lidelse?
Den tidligere jægersoldat og mentaltræner B.S. Christiansen vil sammen med et ekspertteam hjælpe fire kvinder, som har et stort ønske om at kvitte den antidepressive medicin, de tager hver dag. 
Over tre måneder forsøger de fire kvinder at trappe ud af medicinen. Udtrapningen bliver varetaget af overlæge i psykiatri Karin Garde, som har 40 års erfaring inden for dette felt. Desuden får kvinderne jævnligt kognitiv terapi hos psykolog Irene H. Oestrich, ligesom de bliver vejledt af diætist Hanne Juul i at spise rigtigt og sundt.

- Nogle fagpersoner peger på, at en kombination af kognitiv adfærdsterapi, kostvejledning og en livsstilsændring med fokus på motion og friluftsliv kan være at foretrække frem for at tage antidepressiver, når det vel at mærke drejer sig om folk med en såkaldt lettere depression, siger redaktør på TV 2, Jes Schrøder, og fortsætter: 
- I ”BS & recepten på lykke” har vi sat os for at undersøge, om det rent faktisk er tilfældet. For det ville da være fantastisk, hvis man kunne komme med et reelt alternativ til mange af de over 450.000 danskere, der i dag tager medicinen. Ud over forhåbentlig at gøre os klogere håber vi også, at programmet vil bidrage positivt til den igangværende debat om, hvordan vi forvalter antidepressiv medicin.

Lykken er ikke altid piller

Gennem hele forløbet fungerer den tidligere jægersoldat og mentaltræner B.S. Christiansen som mentor for kvinderne. På to rejser til henholdsvis Spanien og Canada har den erfarne mentaltræner et mål: Han vil give de fire kvinder nye værktøjer og metoder til at tackle problemer og ruste dem til at klare livets udfordringer, op- og nedture, så de får et godt liv og kan klare sig uden piller. 

- For godt et år siden skrev jeg et indlæg om, at det bekymrer mig, at over 450.000 danskere føler sig nødsaget til at tage antidepressiv medicin for at klare sig igennem tilværelsen. Indlægget affødte et hav af reaktioner fra ulykkelige mennesker, der berettede om livskriser, opgivenhed, bivirkninger og afhængighed af medicin, som de ikke kunne slippe. Det gjorde dybt indtryk på mig, og jeg besluttede mig for at gøre noget konstruktivt ved det faktum, at så mange danskere har ondt i livet, siger B.S. Christiansen. 

BS pointerer, at han mener, at medicinalindustrien er dygtig og gør et vigtigt stykke arbejde, og at han klart anerkender, at antidepressiv medicin for nogle mennesker er livsnødvendig. 
- Jeg anfægter ikke medicinen, men derimod måden, vi forvalter den på. Mange mennesker får desværre ordineret ’lykkepiller’ på for tyndt et grundlag. De går populært sagt til lægen med en livskrise og derfra med en pakke piller. Og en del af dem får derudover desværre ikke hjælp eller værktøjer til at gøre noget ved det problem eller den årsag, der udløste krisen, siger B.S.Christiansen.

Pillernes bagside

Eksperter bekræfter, at der i Danmark er tale om en overmedicinering, og at mange mennesker får ordineret antidepressiv medicin på for tyndt et grundlag. 
Senest har Sundhedsstyrelsen valgt at stramme retningslinjerne for udskrivning af ’lykkepiller’ til unge mellem 18-24 år, blandt andet på baggrund af sag med en 20-årig, der begik selvmord efter at have fået udskrevet lykkepiller efter en otte minutter lang samtale med sin læge. 

I ”BS & recepten på lykke” hjælper BS og eksperterne fire kvinder, der alle har taget antidepressiv medicin i flere år. For første gang tager kvinderne fat i selve årsagen til krisen i stedet for blot at dæmpe symptomerne med medicin. Programmets ekspertteam understreger dog, at udtrapning af antidepressiv medicin aldrig må ske uden samråd med egen læge eller psykiater.
Programtitlen ”BS & recepten på lykke” spiller på det dobbelttydige i, at vi i Danmark tilsyneladende har den opfattelse, at lykken kan fås på recept. Eksperterne forklarer, at såkaldte ’lykkepiller’ paradoksalt nok ikke gør folk lykkelige. I stedet fjerner den antidepressive medicin groft sagt top og bund i følelsesregistret, så man aldrig er hverken ulykkelig eller rigtig glad, men nærmere sådan konstant mellemfornøjet. 

BS har ingen intentioner om, at han kan gøre deltagerne permanent lykkelige: 
- Lykken er ikke en konstant størrelse, men optræder kun i glimt. Livet er fuldt af både sorger og glæder. Vi mennesker skal være forberedte på at håndtere såvel lyse som mørke sider af tilværelsen. Og vi kan lære af begge dele. Jeg har absolut ikke opskriften på lykke, men vil derimod vise deltagerne vejen til et godt liv og give dem værktøjer til at opretholde det. Et godt liv skal man kæmpe for, siger B.S. Christiansen.

”BS & recepten på lykke” blev sendt første gang onsdag 12. februar 2014 kl. 20.35 på TV 2.