Article header

Ord der forandrer
BS er en kompetent, underholdende og eftertragtet foredragsholder, som har meget på hjerte

Kurv

Kurv ()

Foredrag

BS SAMMENSÆTTER INDHOLDET I SINE FOREDRAG UD FRA DIALOG MED DEN ENKELTE KUNDE OM DENNES INDIVIDUELLE ØNSKER OG BEHOV. FOREDRAGENE SAMMENSÆTTES SOM OFTEST PÅ TVÆRS AF EN RÆKKE FORSKELLIGE EMNER, SÅLEDES AT DET ENKELTE FOREDRAG ALTID ER SKRÆDDERSYET OG HELT UNIKT.

BS er en kompetent, underholdende og eftertragtet foredragsholder, som har meget på hjerte. Han taler altid ud fra sine egne professionelle og private erfaringer, oplevelser og holdninger, som udspringer af et særdeles indholdsrigt og spændende liv.

BS provokerer, motiverer og og inspirerer tilhørerne med sine foredrag og forærer dem masser af guldkorn og stof til eftertanke, som de kan tage med sig hjem og bruge både i arbejdslivet og privat.

BS holder foredrag, indlæg og kick-offs – ligesom han også fungerer som key-note-speaker. Han taler ud fra en række forskellige emner og gerne en kombination af flere:

 • Om ledelse
 • Om fundamentet for det gode liv
 • Om teamwork
 • Om samarbejde – motivation og inspiration
 • Om elite og elitesport
 • Om at yde sit ypperste
 • Om hvordan man når de mål, man sætter sig
 • Om forandringer og hvordan man tackler dem
 • Om familieliv, parforhold, livskriser og kærlighed
 • Om vejen til den indre mand
 • Om BS’ liv og tv-programmer

BS’ foredrag kan også afvikles på engelsk efter forudgående aftale.


Herunder et interview med BS om noget af indholdet i foredragene:

Fundamentet for et godt liv

”Du kan være verdens dygtigste skytte, have det bedste gevær og den fineste kikkert. Men hvis dit fundament er ustabilt, rammer du ikke målet”, siger BS.

Men hvordan er det lige, at man får man skabt sig fundamentet for et godt liv?

”Jeg kommer ud fra min egen erfaring med mine bud på, hvordan du skaber dig et godt liv og gør op med fortidens ’mønstre og monstre’, så du får overskud til at se livets muligheder og træffe de rette beslutninger. Hvis der er noget, vi kan være helt sikre på, så er det, at livet byder på masser af udfordringer og problemer. Derfor handler det ikke om at undgå problemer, men om hvordan du tackler dem. Og det er aldrig for sent at få et godt liv. Men det kræver en personlig indsats, og at du tager ansvar. Ligesom det handler om at komme hele vejen rundt i sit liv og få trivsel på alle parametre, så du kan fungere godt som et helt menneske, der lever et autentisk liv i overensstemmelse med de værdier, der betyder noget for dig. Spørgsmålet er, lever du mon som du gerne vil, eller spiller du bare en rolle på andres scene? Min holdning er, at hvis man vil have et godt liv, må man skabe det selv. Og det kræver, at man kæmper hver dag”, siger BS.


Fundamentet for ledelse

BS holder også foredrag om ledelse, hvor han bl.a. taler ud fra sine erfaringer fra 28 års operativ tjeneste som elitesoldat, samt sine mange års arbejde med menneskelig udvikling af ledere i erhvervslivet. BS har i øvrigt selv gennemgået den amerikanske militære lederuddannelse til Ranger på Fort Benning i USA.

Hvad er dit bedste råd til en leder?

”En forudsætning for at kunne lede andre er, at man kan lede sig selv. For at kunne det, må man kende sine styrker, begrænsninger og kompetencer og have styr på sig selv. En god leder er autentisk og hviler i sig selv på et stærkt og stabilt fundament. Respekt kan ikke købes for penge – respekt gør man sig fortjent til”, siger BS.

Med tankevækkende eksempler anskueliggør BS, hvordan det er den individuelle medarbejder og lederens personlige balance, der som oftest er afgørende for, hvilke præstationer virksomheden kan levere. BS ved om nogen, hvor vigtigt det er, at lederen udstikker en tydelig retning og han kommer med gode råd til, hvordan man som ’kaptajn på broen’ holder kursen og gejsten, også gennem stormvejr og krisetider.

”Det gælder om at se muligheder i stedet for begrænsninger. Hvis du i en krisesituation begynder at fokusere på begræsninger, har du allerede tabt. Hvis du derimod har styr på dig selv, kan du få styr på enhver situation. Og så kræver det mod og personligt overskud af lederen at træffe de rette beslutninger. Ellers risikerer man at vælge de populære løsninger”, siger BS.


Sådan skaber man elite

BS har 40 års erfaring med at udvikle mennesker og skabe elite. BS har bragt sine kompetencer og erfaring fra 28 års udvikling af elitesoldater i Jægerkorpset med sig og har formået at transformere sin unikke know-how til et efterhånden mangeårigt succesfuldt virke i det private erhvervsliv og elitesports-verdenen.

De senere år har BS været med til at skabe en lang række flotte resultater, både indenfor superligafodbold og international cykling. Ligesom han bruger sine erfaringer i arbejdet med vindermentalitet og elite i sit arbejde med topledere i erhvervslivet og individuelle eliteidrætsudøvere. Når BS taler om, hvordan man skaber elite, er det således ud fra fire årtiers personlig og kontinuerlig erfaring med udvikling af elite.

”I Jægerkorpset var jeg med til at udvælge, uddanne og udvikle unge mænd til at indgå i en af Forsvarets to eliteenheder, ligesom jeg selv var med forrest i udviklingen af eliteenhedens metoder og teknikker.” 

Jægerkorpset er i dag anerkendt af elitestyrker over hele verden for sin professionalisme og sit ekstremt høje uddannelses- og træningsniveau. BS har gennem sin indsats med at dygtiggøre og udvikle korpsets patruljer og kampteknikker bidraget til at grundlægge korpsets gode navn og anerkendelse blandt elitestyrker i udlandet. BS har i øvrigt selv været aktiv eliteidrætsudøver gennem en årække. Både indenfor militær femkamp, orienteringsløb, samt faldskærmsspring – civilt og militært.

”Du kan ikke planlægge dit resultat, men du kan planlægge din præstation”, siger BS og tilføjer: ”Du rammer ikke målet, hvis dit fundament er ustabilt. Det gælder for finskytter i elitestyrkerne. Og det gælder for eliteidrætsudøvere og mennesker i almindelighed.”


Teamwork

Når en gruppe mennesker skal gøres til et team er der ifølge BS fire begreber, der tilsammen skaber et godt og konstruktivt samarbejde, nemlig ansvar, kommunikation, mål og kompetencer.

”Når jeg arbejder med mennesker, så skaber jeg kriser. Kriser har nemlig den vidunderlige egenskab, at de skræller alle lag af forstillelse af mennesker og forstørrer og synliggør de problemer, der eventuelt er på et team”, siger BS.

Han tager tager gerne individer og grupper med ud i naturen på sine teambuilding-ture.

”Naturen er mit terapirum. Når mennesker bliver pressede, er sultne, trætte og tørstige, så falder maskerne og det sande jeg træder frem. Den proces fremskyndes i naturen – og så er det langt lettere for mig at se, hvilket menneskeligt materiale og potentiale, der er at arbejde med.”

BS har mange års erfaring med at få individuelle typer til at arbejde sammen i teams. I Jægerkorpset rekrutterer man mennesker, der er dygtige til at klare sig på egen hånd, som kan holde hovedet koldt i udsatte situationer, hvor de må stole på egne evner, dømmekraft og kompetencer. Men samtidig skal disse alfa-typer kunne arbejde sammen i teams, såkaldte patruljer.

”Jeg plejer at sige, at i et team kan man få fem gange én til at blive til seks. Hvis ikke – er det blot en gruppe”, siger BS.

Indenfor dansk superligafodbold og international cykling har BS opnået stor erfaring med at skabe fælles fodslag og værdier på tværs af mange nationaliteter og kulturer. På cykelholdet fik BS mennesker fra 17 forskellige nationer til at trække i samme retning.

”Jeg arbejder via forskellige metoder, som jeg har udviklet gennem fire årtiers erfaring, med at øge individets kendskab til sig selv og holdet, for desto bedre kan man udvikle det materiale, man har til rådighed. Det gælder i virksomheder og i sport-teams. Samarbejde er let – hvis man vil”, siger BS.


Familieliv, parforhold og kærlighed

BS taler også gerne om fundamentet for det gode parforhold og familieliv. Det er nemlig vigtigt, mener han, at få afstemt forventningerne til hinanden – både i starten af et forhold og undervejs i samlivet, som livet udvikler sig, så man vokser sammen og ikke fra hinanden. I et godt forhold støtter man hinandens individuelle udvikling og giver hinanden frihed. Og så er tillid og ærlighed afgørende faktorer for, om et forhold på sigt lykkes, mener BS.

”Jeg plejer at sammenligne parforholdet med en rejse, hvor to mennesker har aftalt at følges ad. De mødes i lufthavnen. Hun har pakket bikini, solcreme og sommerhat. Han derimod står i vandre-outfit med myggespray og kniv. Han har planlagt at lave mad på det medbragte feltkøkken. Hun drømmer derimod om at gå ud og spise på fine restauranter. Det er på forhånd næsten indlysende, at den rejse ikke bliver en succes”, smiler BS.

Alligevel er der forbavsende få par, der afstemmer forventninger med hinanden, inden de kaster sig ud i et kærlighedsliv.

”Folk gifter sig endda og får børn, uden at de har talt om, hvordan hverdagen skal fungere, når barnet først er sat i verden. Kærligheden udholder og tåler rigtig meget – men kun, hvis man får afstemt forventningerne. Gør man det, så har man til gengæld masser af muligheder for at udvikle sig, både hver for sig – og sammen. Og skabe et smukt, indholdsrigt og spændende liv”, siger BS.

Og så er det ifølge BS enormt vigtigt, at kvinden bevarer sin feminitet, samtidig med at manden får lov til at være mand. Så der er polaritet og tiltrækning de to køn imellem.

BS, der selv er far til fire børn taler i øvrigt også gerne om børneopdragelse.

”Børn skal have masser af kærlighed, omsorg og tryghed. Specielt de første år af barnets liv er enormt vigtige. De mennesker, som psykiaterne ser på hospitalerne, med store problemer som voksne, har som regel ikke fået det, eksperterne kalder for ’basic trust’. Derfor er det enormt vigtigt, at man tilrettelægger familielivet i de første år, hvor børnene er små, så der tages mest muligt hensyn til, at barnet næres med tryghed, omsorg og nærhed. Det er ekstremt vigtigt, at den tidlige tilknytning skabes i gode og trygge rammer. Så hvis mødre og fædre skærer ned på karrieren i de første af barnets leveår, så er det ikke at betragte som et offer, men derimod som en rigtig god ’investering’ i barnets trivsel og livskvalitet set på den lange bane. Den tid og nærhed man har med barnet i de tidlige år, kommer tifold tilbage. Barndommen bliver ikke genudsendt”, siger BS.

Og når først barnet er fyldt op med ’basic trust’, så er det vigtigt, at det også udfordres og lærer at tackle små nederlag, så det senere i livet kan klare modgang, når den kommer, mener BS.


Vejen til den indre mand

Mange mænd har i dag svært ved at definere manderollen og finde et autentisk ståsted som mand i det moderne samfund. Siden kvindefrigørelsen – som BS anser for både god og helt nødvendig – har manderollen været under forandring.

”Det er primært kvinderne, der mere eller mindre ubevidst, har defineret mandens rolle. Jeg oplever, når jeg kommer ud – og fra de mange mennesker der kontakter mig, at mange mænd i dag har svært ved at finde deres plads i familien og samfundet”, siger BS.

”En del mænd har heller ikke længere kontakt til deres instinkter og indre urkraft, hvilket jeg mener er helt afgørende for trivselen. Og samtidig har mange kvinder taget styringen i familien. Det er ikke kvindernes skyld, men mændene der selv helt har sluppet styrepinden og med tiden næsten overladt alle beslutninger til de stærke kvinder. Og så går mændene rundt og får det dårligt og bliver kede af det, og føler ikke længere, at de har fod på deres liv og kan genkende sig selv”, siger BS.

Den tidligere jægersoldat mener, at det er farligt for parforholdet, når manden går for meget på kompromis med sig selv og sine indre værdier. For hvis først polariteten – og dermed tiltrækningen – mellem kvinde og mand forsvinder – så mister de lysten til hinanden. Og pludselig en dag går det op for dem, at de er sammen med en skygge af den person, de oprindeligt forelskede sig i.

”Hver især er de gået på kompromis med sig selv, deres autencitet, inderste værdier og længsler. Måske har de endda brugt de fleste af deres kræfter på at lave hinanden om. Hun mister lysten til at være sammen med den skygge af en mand han efterhånden er blevet og begynder at kigge sig om efter en spændende bad-boy på motorcykel. Og så forsvinder passionen og det gode sexliv ud sammen med kartoffelvandet i vasken og hverdagens trummerum”, smiler BS.

BS har gennem fire årtier arbejdet med menneskelig udvikling og elite. Ud over ovenstående emner taler han også gerne om kriser og konflikter, motivation, hvordan man kommer godt fra start, fusioner, unge mennesker og om, hvordan man erobrer klasserummet.

Kontakt BS for foredrag

om-bs/kontakt-bs#foredrag plakater boger plakater